0_Privacy- en Cookiebeleid_Nl

 

Privacy beleid van "VTB" – de 'Vieilles Tiges' van de Belgische luchtvaart vzw, Senior Aviators' Association – volgens de Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in voege op 25 mei 2018.

 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door “VTB” en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

“VTB” verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Via het inschrijvingsformulier vragen wij u een aantal persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum, telefoon, gsm-nummer, e-mailadres, taal en de gegevens van uw brevet(ten) of vergunning(en).

Deze gegevens dienen voor administratie doeleinden, zoals het opstellen van een ledenlijst, bepalen van de categorie van lidmaatschap, toekenning medailles en diploma’s, organiseren specifieke bijeenkomsten, attenties bij bijzondere verjaardagen, verzenden van het magazine, uitnodigingen en mededelingen.

Voor toegang tot het ledengedeelte van de website wordt u een “username” (gebruikersnaam) en “password” (wachtwoord) gevraagd.

Verder vragen wij u een foto en een uitgebreide uiteenzetting van uw luchtvaartloopbaan om uw categorie van lidmaatschap te kunnen bepalen/bevestigen en voor het opstellen van een “historische lijst”.

De persoonsgegevens worden opgenomen in de twee bestanden van "VTB” : "data base" en "historische lijst".

De persoonsgegevens in de “data base” worden bewaard tot op het ogenblik dat men geen lid meer is of tot bij overlijden.

De persoonsgegevens in de “historische lijst” worden bewaard zolang “VTB” niet ontbonden wordt, met het oog op archivering in het algemeen belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden en dit alles in het kader van de luchtvaartgeschiedenis.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens.

Als uw gegevens door een datalek vrijkomen wordt u hiervan binnen de 72 uur op de hoogte gebracht. De vzw VTB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Contactgegevens:

Secretaris-generaal VTB Montoyerstraat 1 Bus 13, 1000 Brussel. vtb.secretary@gmail.com

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Onze databanken zijn niet toegankelijk voor derden.

Ook geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Zo worden uw naam en adres om de drie maanden overgemaakt aan de drukkerij voor het opsturen van het VTB Magazine.

Elke maand wordt een “Jaarboek” gepubliceerd (in het ledengedeelte van de website) dat strikt voorbehouden is voor persoonlijk gebruik van de leden en dat niet mag verspreid worden.

Uw privacy keuze

Op het inschrijvingsformulier kunt u al dan niet de toestemming gegeven om uw e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer op te nemen in de ledenlijst.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens.

 

Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het VTB secretariaat.

We gebruiken het e-mailsysteem “Mailchimp” om u op de hoogte te houden van het meest recente nieuws (activiteiten in de nabije toekomst, “short notice” uitnodigingen, herinneringen aan activiteiten, overlijdensberichten, interessante links, enz). Indien u deze informatie niet meer via e-mail wenst te ontvangen, dan laat de “Mailchimp” software toe u uit te schrijven. Maar u moet er wel rekening mee houden dat u geen enkele e-mail van onze vereniging meer zal ontvangen.

Enkel uw naam, voornaam en e-mailadres worden in “Mailchimp” opgenomen. Om meer te weten over de "privacy policy" van Mailchimp:

https://mailchi.mp/5d253946dc68/updates-to-our-privacy-policy-and-terms-of-use?e=b0be6776fd

Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacy beleid m.b.t. onze website

U kunt onze website www.viellestiges.be bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. De toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website worden voorbehouden aan leden mits het invoeren van een “username” en “password”.

Analyse van het gebruik van de website van “VTB”

We maken voor onze website gebruik van diensten van derden (i.e. “Google Analytics”) om het gebruik dat bezoekers ervan maken van onze website te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die deze diensten levert aan ”VTB” kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze website, met inbegrip van uw gedrag op onze website. Dergelijke data laten ons echter ook toe op te sporen waar er fouten in onze website kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring op onze website kunnen verbeteren.

Het cookiebeleid van “VTB”

We gebruiken twee soorten cookies op de website van “VTB”.

  1. Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en/of om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen.

Op de VTB website worden deze gebruikt om met uw persoonlijke account in te loggen (noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie). Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

  1. Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken, het aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. In ons geval betreft het hier cookies om uw taalvoorkeur te onthouden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door “VTB” beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacy beleid nauwkeurig te lezen.

 

 

- - - - - - - - - -