Bibliotheek

Artikels

Introtekst over artikels komt hier.

Gedenkboeken

 

1. Basis principe van het project

 1. Ter herinnering
  De statuten van de vereniging geven aan (artikel 3.b) dat deze tot doel heeft "de herinnering aan de pioniers en voorgangers te bewaren en te eren, alsook deze aan de personen die een opmerkelijke activiteit ontplooiden in het domein van de lucht en ruimtevaart".
   
 2. Vanuit dit oogpunt:

  Zal de vereniging een GEDENKBOEK VAN HET BELGISCH VLIEGWEZEN ontwerpen dat een “herinneringsband” zal oproepen en open staat voor eminente persoonlijkheden van de luchtvaart van België, en die zich hebben onderscheiden door uitzonderlijke feiten of opmerkelijke realisaties, in het domein van de lucht- en ruimtevaart.

2. Selectie criteria

Kunnen in overweging genomen worden voor het Gedenkboek:

 1. De personen of groep van personen met Belgische nationaliteit, in leven of overleden, die een markante en baanbrekende prestatie hebben gerealiseerd, die bijgedragen heeft tot de vooruitgang en de technische evolutie van de luchtvaart;
   
 2. De leden, in leven of overleden, die topprestaties hebben volbracht (op professioneel of technisch vlak) of grootse daden hebben verricht ter gelegenheid van een zending in de lucht- of ruimtevaart;
   
 3. De leden die zich hebben doen opmerken door heroïsche of buitengewone daden gedurende of met betrekking tot een aëronautische zending.

3. Voorstelling van de kandidaturen

 1. De Raad van Bestuur (RvB) richt in zijn schoot een “commissie ad hoc” op, belast met het ontvangen en bestuderen van de voorgestelde kandidaturen met het oog op inschrijving in het Gedenkboek. Deze commissie stelt haar opvatting en aanbevelingen op en legt deze voor aan de RvB;
   
 2. De kandidaturen moeten door tenminste twee peetooms, effectieve leden van de vereniging, aan deze commissie worden voorgelegd.
   
 3. Het voorstellingsdossier, samen te stellen op initiatief van de peetooms, moet bevatten:

  - de volledige identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, desgevallend het adres)
  - een korte samenvatting van de loopbaan van de betrokkene, met daarbij "de belangrijkste markante feiten" die zijn eerbetoon binnen de vereniging verantwoorden

4. Inhoud van het gedenkboek

 1. Het gedenkboek is samengesteld uit een eerste hoofdstuk, waarin de luchtvaartloopbaan van de betrokkene wordt beschreven.
 2. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan zijn biografie.
 3. In het derde hoofdstuk worden de markante feiten opgenomen, die het leven van de betrokkene hebben bepaald.
 4. Een vierde hoofdstuk kan getuigenissen bevatten van personen die de betrokkene gekend hebben.
 5. Eventueel mag een fotoalbum het gedenkboek afsluiten.
   

Biografieën

Introtekst over biografieën komt hier.

Boeken

Introtekst over boeken komt hier.

Graduates

Introtekst over graduates komt hier.

Magazines

Introtekst over magazines komt hier.

Foto & Video

Exclusief toegankelijk voor leden.
Introtekst over foto & video komt hier.