Geschiedenis

 

(Tekst herzien op 23 februari 2018)

 

 

OPRICHTING

 

 

De vereniging werd opgericht op 12 mei 1937 met de juridische vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, onder de bescherming van de Koninklijke Aeroclub van België, ten overstaan van meester Georges-Albert de Ro, notaris te Sint-Joost-ten-Node (Brussel), onder de naam van

 

De Belgische “Vieilles Tiges”

 

De statuten werden geregistreerd door de heer Rosmant, ontvanger, en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 27 november 1937 onder nummer 331.

Volgens artikel 5 van de statuten, was de vereniging samengesteld uit:

 • aangesloten-stichtende leden: alle piloten gebrevetteerd vóór 2 augustus 1914;
 • toetredende leden: vliegeniers gebrevetteerd tijdens de oorlog 1914-1918 of in het bezit van een brevet van piloot of waarnemer.

Volgens artikel 6 zullen van rechtswege deel uitmaken van de vereniging en indien zij dat wensen, alle piloten gebrevetteerd vóór 2 augustus 1914 in de categorie aangesloten- stichtende leden.

 

Verschijnen voor meester de Ro als stichtende leden:

 • De heer Felix ISERENTANT, generaal-majoor vlieger, commandant van de Belgische militaire luchtvaart (gebrevetteerd in 1913);
 • De heer Jan OLIESLAGERS, vliegenier, ondernemer (gebrevetteerd in 1910);
 • Ridder Jules de LAMINNE, ondernemer (gebrevetteerd in1910);
 • De heer Willy de ROY, ondernemer (gebrevetteerd in 1911);
 • De heer Fernand LESCARTS, ingenieur (gebrevetteerd in 1910);
 • De heer Henri CROMBEZ, zonder beroep (gebrevetteerd in1910);
 • De heer Ernest DEMUYTER, aeronaut, ondernemer (gebrevetteerd in1912);
 • De heer Fernand FRENAY, directeur van de maatschappij Cockerill (gebrevetteerd in 1910).

 

Waarom de naam “Vieilles Tiges”?

 

Toen Belgische piloten, gebrevetteerd vóór de oorlog 1914-1918, beslisten om een vereniging op te richten, kozen zij de naam van de vereniging die hun Franse vrienden reeds in 1920 opgericht hadden: Vieilles Tiges.

 

Doel van de vereniging

 

 • Het met volle toewijding samenbrengen van vliegeniers van de burger- en militaire luchtvaart en het onderhouden van vriendschapsbanden;
 • Het behouden van herinneringen aan onze pioniers en voorgangers;
 • Het bevorderen van de liefde voor de vliegerij en het scheppen van wedijver onder hen die er belang in stellen;
 • Met alle middelen hulp verlenen aan de vrienden en hun gezin die in nood verkeren.

 

De eerste bestuursraad

 

Voorzitter

Generaal-majoor vlieger Iserentant

Vicevoorzitters

Jan Olieslagers en ridder Jules de Laminne

Secretaris-generaal Fernand Lescarts Penningmeester Willy de Roy

Andere bestuurders Henri Crombez Ernest Demuyter Maurice Franchomme Fernand Frenay Gaston Lambert Albert Van Cotthem

Ere comité Hoge bescherming

Z.M. Koning Leopold III

Erevoorzitter

De heer voorzitter van de Koninklijke Aeroclub van België

Persoonlijkheden ereleden

De heer minister van nationale defensie De heer minister van vervoer

 

DE ERELEDEN

 

 1. Titels toegewezen bij de oprichting van de vereniging

 

 1. Leden gevallen op het Veld van eer 1914-1918:
  • 10.12.1914 : dhr François Dechamps;
  • 02.02.1918 : dhr Rene Vertongen;
  • 30.09.1918 : dhr Pol Hanciau;
  • 10.10.1918 : dhr Jules Dony;
  • 14.10.1918 : dhr Jo d’Hespel;
  • 10.11.1918 : dhr Arsene Demanet.

 

 1. Ten postume titel:
 • Generaal Hellebaut, minister van oorlog, stichter van de Luchtvaartschool in Brasschaat;
 • Commandant Clement de Saint-Marcq, commandant van de Luchtschipperscompagnie;
 • Commandant Pierre Lebon en majoor Georges Nelis, stichters van de militaire luchtvaart en de eerste twee officier-piloten;

 

 • De heer Fernand Jacobs, voorzitter van de Aeroclub van België;
 • Graaf Adhemar de la Hault, stichter van het tijdschrift “La Conquête de l’air”;
 • De heer Robert Goldschmidt, ondernemer en aeronaut.

 

 1. Als voorloper van de luchtvaartidee in België:
 • Dhr Maurice Tips, uitvinder en vliegtuigbouwer;
 • Dhr Leon de Brouckere, ondernemer, bouwer van schroeven en vliegtuigen;
 • Dhr Wilford, Amerikaans staatsburger, vliegtuigbouwer;
 • De gebroeders Vredenburgh, vliegtuigbouwers;
 • Dhr Harry Gerard, eerste Belgische helikopterpiloot (St Agatha Berchem - juli 1913);
 • Dhr Felix-Henri Villard, Franse ingenieur, onderzoeker in de geschiedenis van het rotorvliegen.

 

 1. Als personen verbonden met de luchtvaart en die een belangrijke dienstverlening hebben betoond:
  • Dhr Leon Bathiat, nationale voorzitter van de “Vieilles Tiges” (Frankrijk);
  • Dhr Paulhau, vice-voorzitter van de “Vieilles Tiges” (F);
  • Generaal Emile Mathieu, eerste commandant van de militaire luchtvaart;
  • Dhr Willy Coppens de Houthulst, oorlogsheld 1914-1918 en groot oorlogsinvalide.

 

 1. Titels in de loop der jaren toegekend

 

 1. Zij die ons verlaten hebben
  • M. César Battaille, ingenieur, militaire vliegenier 1914-1918, beeldhouwer;
  • EH Clement Boone, hoofdaalmoezenier van de Luchtmacht;
  • Kolonel vlieger b.d. Léon Branders, gewezen voorzitter VTB;
  • Luitenant-generaal vlieger Frans Burniaux, gewezen stafchef van de Luchtmacht;
  • M. Casel;
  • Generaal Jean Chenet, gewezen voorzitter van de “Vieilles Tiges” (F);
  • M. Henri Crombez, oud-voorzitter;
  • M. Jean-Marie David, geneesheer;
  • Chevalier Jules de Laminne, stichtend lid;
  • M. Jean Delcour, ingenieur;
  • Hoogheid Prins Antoine de Ligne;
  • Mevr. de Villers-Grandchamp, weduwe van Dhr. Charles de Villers-Grandchamp, oud piloot en industrieel;
  • Luitenant-kolonel vlieger SBH Jacques Dôme, oud vice-voorzitter;
  • Luitenant-generaal vlieger, baron Michel Donnet, DFC, voorzitter van de Federatie van Oudgedienden van Royal Air Force en South African Air Force;
  • Graaf Adelin d’Oultremont;
  • Mevr. Dufossez-Van Halteren, stichters van het Ereperk van de Luchtmacht op het kerkhof van Brussel;
  • Mevr. Hélène Dutrieu, eerste Belgische vliegenierster;
  • Dokter generaal-majoor Edgar Evrard, stichter van het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde;
  • Mevr. Cécile Heems, een van de eerste beroepsvliegeniersters;
  • M. Léopold Heimes, oudgediende van de Slag van Engeland;

 

  • Generaal-majoor vlieger Albert Henry, gewezen stafchef van de Luchtmacht;
  • M. Alfred Lanser, eerste luchtpost verbinding Parijs-Brussel, op 31.12.1910 in 4 uren (in gezelschap van Dhr. M.-A. Panier);
  • Luitenant-generaal vlieger Lucien Leboutte, eerste stafchef van de Luchtmacht;
  • M. Georges Libert, oud voorzitter van de “Vieilles Tiges” (F);
  • M. Jacques Marchand;
  • Dhr Jan Olieslagers, tweede voorzitter na de stichting van de vereniging;
  • Dhr Jozef-Max Olieslagers;
  • M. Marc-Albert Panier, eerste luchtpost vlucht Parijs-Brussel de 31.12.1910 (in gezelschap van Dhr. A. Lanser);
  • M. Roger Routin, gewezen voorzitter van de «Vieilles Tiges» (F);
  • Mevr. Delbecq, weduwe van Dhr. Van Keerbergen, oud voorzitter;
  • M. Achille Vanhee, member of the Hall of Fame of Canada;
  • M. Dominik Weibel, oud-voorzitter van de “Vétérans du Vol à Moteur de l’Aéroclub de Suisse”;
  • M. Jean-Rodolphe Willi, oud-voorzitter van de “Vétérans du Vol à Moteur de

l’Aéroclub de Suisse”;

  • M. Victor Winants, militaire piloot gebrevetteerd in 1927, oud-ingenieur UMHK (Katanga).

 

 1. Hen die we vandaag eer betonen
  • Z.M. Koning Filip van België;
  • Dhr Robert Berben, medewinnaar van Gordon Bennett Beker in 2005;
  • M. & Mme Rudy & Karine Blatter, milde schenkers;
  • Generaal Bertrand de Lacroix de Vaubois, oud voorzitter van de “Vieilles Tiges” (F);
  • M. Pierre Deprez, voorzitter van de “Vieilles Tiges” (F);
  • Brigadegeneraal vlieger burggraaf Frank De Winne, astronaut;
  • Mevr. Andrée Dumont, weerstand “réseau Comète”;
  • Burggraaf Dirk Frimout, gewezen astronaut;
  • M. Jean Kamers, gewezen voorzitter VTB;
  • Mevr. Françoise Laude, kleindochter van Georges Nélis;
  • Mevr. Marie-Anne Libert, weduwe van Dhr Georges Libert;
  • Luitenant generaal vlieger b.d. Michel Mandl, gewezen voorzitter VTB;
  • M. Camille Montaigu, voorzitter van de «Vieilles Tiges luxembourgeoises»;
  • M. Urs Adam, voorzitter van de “Vétérans du Vol à Moteur de l’Aéroclub de Suisse”;
  • M. Benoit Siméons, medewinnaar van de Coupe Gordon-Bennett in 2005;
  • Generaal-majoor vlieger Thierry Dupont, commandant van de Luchtcomponent van Defensie;
  • M. Brian Weskett, SqnLdr (Ret) van de RAF.

 

Ontwikkeling van de vereniging

 

De statuten werden aangepast aan de tijd en aan nieuwe activiteiten, die de burger- en de militaire luchtvaart met zich brengen, hoewel het voorbeeld van onze vermaarde pionier- stichters wordt voortzet.

De naam van de vereniging werd gewijzigd als volgt:

 

De “Vieilles Tiges” van België

Buitengewone algemene vergadering van 24 maart 1979 (Belgisch Staatsblad van 3 april 1980)

 

De “Vieilles Tiges” van de Belgische luchtvaart

Algemene vergadering van 25 maart 2000

(Belgisch Staatsblad van 20 juli 2000)

 

Categorieën van leden

 

De vereniging bestaat uit leden van de volgende categorieën:

 • De “Vieilles Tiges” (VT), piloten en cockpitbemanningsleden van een vliegtuig of elk ander luchtvaartuig, die sinds 30 jaar een brevet of vergunning bezitten.
 • De “Actieve” (ACT), piloten en cockpitbemanningsleden van een vliegtuig of elk ander luchtvaartuig, in actieve dienst, die sinds minder dan dertig jaar zijn gebrevetteerd maar die een ruime actieve luchtvaartloopbaan van minstens twintig jaar aantonen.
 • De “Aangesloten leden” (A), echtgenote, afstammeling van een overleden effectief lid en andere personen die een opmerkelijke belangstelling getoond hebben voor de luchtvaart.
 • De “Ereleden” (HE), personen verbonden aan de Belgische of buitenlandse luchtvaart

die bekende diensten verleend hebben en die de vereniging speciaal wil eren.

De “Vieilles Tiges” en de “Actieven” zijn de effectieve leden van de vereniging.

 

Toetreding van leden

 

De aanwerving van nieuwe leden is een taak voor ons allen. Echter dienen de criteria strikt toegepast te worden die door onze voorgangers werden vastgelegd. Het is zo dat elke aanvraag tot lidmaatschap dient ondersteund te worden door twee effectieve leden die borg staan voor de achtbaarheid van de sollicitant en voor de geldigheid van de verstrekte gegevens. Bovendien wordt de aanvraag door de bestuursraad nauwkeurig onderzocht.

 

Gedenkboek van de Belgische Luchtvaart

 

In 2003 creëerde de vereniging een gedenkboek van de Belgische luchtvaart dat de gedachtenis bewaart aan prominente persoonlijkheden van de luchtvaart van België, die zich hebben onderscheiden door uitzonderlijke feiten of opmerkelijke realisaties in het domein van de lucht- en ruimtevaart (reglement beschikbaar op deze website).

 

Onze voorzitters

 

De vereniging heeft de doelstellingen van de pionier-stichters kunnen in stand houden dankzij onder andere de toewijding van de voorzitters die de leiding hadden in de loop der jaren:

 

1937-1938 :    Generaal-majoor vlieger Felix Iserentant;

1938-1942 :    Jan Olieslagers;

1944-1947 :    Henri Crombez;

1947-1971 :    Generaal-majoor vlieger René Legros;

1971-1974 :    Eregeneraal-majoor vlieger Robert Desmet;

1974-1976 :    Maurice (Teddy) Franchomme ;

1976-1982 :    Georges Van Keerbergen;

1982-2001 :    Kolonel vlieger Léon Branders;

2001-2007 :    Jean Kamers;

2007-2012 :    Luitenant-generaal vlieger b.d. Michel Mandl;

2012-…. :       Generaal-majoor vlieger b.d. Wilfried De Brouwer.

 

Algemene vergadering

 

Conform de statuten wordt een algemene vergadering gehouden gedurende het eerste semester van het jaar.

Alleen de effectieve leden (categorieën “Vieille Tige” en “Actief”) zijn stemgerechtigd en beschikken elk over één stem. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een aanwezig lid van een van deze categorieën, voorzien van een volmacht.

De andere leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering en het woord nemen om hun mening te uiten, maar zijn niet stemgerechtigd.

 

Jaarlijks banket

 

Het werkingsjaar eindigt met een banket ingericht in een restaurant in Brussel of omgeving. Bij deze gelegenheid zijn er twee belangrijke plechtigheden: de toekenning aan de rechthebbenden van de medaille van 50 jaar en van de diploma’s van 60 en 70 jaar luchtvaartbrevet, evenals de vermelding van de persoonlijkheden die tijdens het werkingsjaar zijn ingeschreven in het Gedenkboek van de Belgische Luchtvaart.

 

Maandelijkse lunch

 

Een maandelijkse lunch heeft plaats om 12 u elke tweede woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, in:

Het Huis der Vleugels Montoyerstraat 1

1000 Brussel

" " 

 

 

De lunch van de maand juli wordt georganiseerd in de cafetaria van het Lucht- en Ruimtevaartmuseum afdeling van het Koninklijke Legermuseum en van Militaire geschiedenis. De lunch van de maand augustus heeft plaats op een vliegveld in België of op een plaats die verband houdt met de luchtvaart.

 

Het driemaandelijkse magazine

 

Het magazine verschijnt driemaandelijks en heeft twee belangrijke doelen:

 • het inzamelen van getuigenissen, anekdotes en herinneringen;
 • de vriendschapsbanden onder de leden en de geest van onderlinge hulp bewaren en versterken.

 

Betekenisvolle data voor de vereniging

 

 

1937

Stichting van de vereniging.

1939

De vereniging wordt onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit Koning Leopold III geplaatst.

1948

De vereniging wordt: De “Vieilles Tiges” van België.

1949

Opening van een Gulden boek.

1953

Op 14 mei wordt het standbeeld van Jan Olieslagers, buitengewoon stichtend-lid, op het vliegveld van Antwerpen-Deurne ingehuldigd.

1954

Op het kerkhof van Brussel-Vorst (Alsemberg) wordt een gedenksteen ingehuldigd voor Daniel Kinet, de eerste Belgische piloot, slachtoffer van een vliegtuigongeval op 15 juli 1910.

1970

Een medaille van 50 jaar luchtvaartbrevet wordt in het leven geroepen.

1973

Uitgifte in de maand mei van een speciale postzegel die een tweedekker van het eendtype voorstelt, ontworpen en gebouwd door de gebroeders Tips in 1908.

1979

Opstarten van een driemaandelijks magazine.

1987

Zijne Majesteit Koning Boudewijn verleent de vereniging de titel van Koninklijke Maatschappij door een brevet van 14 december

1990

Inhuldiging op 11 mei te Vroenhoven van een gedenksteen ter nagedachtenis
van de piloten en waarnemers van het 3de Luchtvaartregiment die omkwamen
tijdens de bombardementopdracht van de bruggen op het Albertkanaal van
Briegden, Veldwezelt en Vroenhoven op 11 mei 1940.

2000

De vereniging wordt: De “Vieilles Tiges” van de Belgische luchtvaart.

2003

Oprichting van het Gedenkboek van de Belgische luchtvaart.

2007

De vereniging viert haar 70steverjaardag.

2010

Online brengen van de website.

2012

75ste verjaardag van de vereniging. Prins Filip wordt erelid ter gelegenheid van
zijn dertig jaar vliegbrevet.