bio_de Hemricourt de Grunne

 

Rodolphe, Charles, Godfroy de Hemricourt de Grunne wordt geboren op 18 November 1911 te Etterbeek. Hij behoort tot één van de oudste families van België.

Ondanks zijn voorkeur voor het vliegwezen wordt hij voor zijn dienstplicht ingelijfd als eenvoudige milicien in het 1ste Regiment van de Gidsen waar hij 14 maanden zal verblijven. In die tussentijd behaalt hij in 1935, na een tiental vlieguren, zijn brevet van burgerpiloot (nr 371).

Kort daarna barst de Spaanse burgeroorlog los. Zijn idealistische en vurige natuur alsmede zijn verlangen om te vliegen, zetten hem aan zich te engageren in de nationalistische zaak. Vanaf zijn aankomst in Spanje wordt hij ingelijfd bij de infanterie... Op 9 oktober 1936 wordt hij opgenomen onder het vaandel van de "Phalange". Gedurende de gevechten aan het front van Santander wordt de Grunne gekwetst op 19 december.

 Zijn verblijf in het ziekenhuis komt als geroepen vermits het hem toelaat kennis te maken met een gekwetste piloot. Dankzij de tussenkomst van deze nieuwe vriend, wordt hij naar de vliegschool van Tablada gestuurd. Na een conversiecursus wordt hij op 22 januari gebrevetteerd tot piloot van een gevechtsvliegtuig. Hij wordt gemuteerd naar een operationeel smaldeel waar hij achtereenvolgens vliegt op Heinkel 46 en Romeo 37, vooraleer overgeplaatst te worden naar de storm Gruppo 2, uitgerust met Heinkel 51. Op 31 januari 1937 bekomt hij zijn overplaatsing naar de Groep 2-G-3, deze van de Garcia Morato. Hij vliegt er op Fiat CR 32, een jachtvliegtuig waarmee hij zijn tien overwinningen behaalt.

In de loop van deze Spaanse veldtocht vervult Rodolphe de Grunne 425 oorlogszendingen, neemt hij deel aan 25 zendingen voor grondsteun en aan 27 luchtgevechten om tot een totaal van 794 vlieguren te komen.

Het is dus geen onervaren piloot meer die in augustus 1939 terugkeert naar België. Hij wacht er op zijn mobilisatie die komt onder de vorm van een affectatiebevel als sergeant in het eskadron van de Cyclisten van de 7de Infanterie Divisie. Dit laatste maakt hem boos en hij onderneemt meerdere stappen om zijn overplaatsing te verkrijgen naar de Militaire Luchtvaart, waar hij uiteindelijk veertien dagen later naar toe gaat.

Teneinde zijn militair brevet en de graad van Reserve Sergeant Vlieger te bekomen, vervult hij een stage aan de Vliegschoof van Deurne. Vervolgens vervoegt hij Schaffen waar hij zal vliegen op Hurricane.

Het is bij het besturen van een dergelijk vliegtuig dat hij op 12 maart 1940 een Dornier Do 17 onderschept in de omgeving van St-Hubert. Hij valt de indringer dadelijk aan maar zijn mitrailleurs blokkeren en hij moet het gevecht verbreken.

Tijdens de invasie van 10 mei 1940 worden de vliegtuigen van zijn eenheid vernietigd op de grond. In volle aftocht bevindt hij zich met een flard van het Belgisch Vliegwezen op het vliegveld van Montpellier-Fréjorgues.
Op het ogenblik van de Franse capitulatie en tegenover de besluitloosheid van zijn "chefs", maakt hij zijn keuze: met dertien van zijn makkers schepen ze in op 23 juni te Port Vendres, aan boord van de S.S.Apapa om Gibraltar te vervoegen en om uiteindelijk op 7 juli in Liverpool te belanden.

Ingedeeld bij de Volunteer Reserve van de RAF; volgt hij een heropfrissingscursus op Miles Master vooraleer opgesteld te worden te Biggin Hill op 4 augustus in het 32 Squadron, uitgerust met Hurricanes. Gedurende de slag om Engeland trotseert hij de Luftwaffe aan de Britse en geallieerde zijde.

Op 16 augustus heeft hij eindelijk de kans om zijn waarde te bewijzen en haalt een Bf109 neer. De volgende dag doet hij zijn heldendaad over. Op zondag 18 augustus zijn de gevechten hevig. De vijand bijt zich hoofdzakelijk vast aan de zuidoostelijke vliegvelden. De Grunne behaalt zijn derde overwinning: een Dornier Do 17. Nochtans, om 17 h 46, laat het geluk hem in de steek nabij Herne Bay. Een salvo van een Messerschmitt Bf 109 steekt zijn Hurricane in brand. Niettemin slaagt hij erin, ernstig gewond, te springen met zijn parachute. Hij zal gedurende lange maanden verzorgd moeten worden in een ziekenhuis.

Eenmaal zijn herstel beëindigd, zenden de Speciale Diensten hem op "zending" naar Portugal (hij verblijft te Estoril, nabij Lissabon). Korte verdwijningen uit Estoril doen vermoeden dat hij discrete contacten onderhield in Spanje.

Op de 1ste mei 1941 wordt hij ingedeeld bij het 609 Squadron waar hij het gevecht hervat. Op 21 mei, tijdens Circus nr 10, een raid op het noorden van Frankrijk, wordt zijn vliegtuig geraakt en moet hij boven het Kanaal springen. Ondanks de inspanningen van de Air-Sea-Rescue, wordt zijn lichaam nooit gevonden.

Uittreksel van een artikel van Guy DESTREBECQ, Aéro Magazine juni/juli 1983.

Graaf Rodolphe de Hemricourt de Grunne, Onderluitenant Vlieger, Flying Officer RAF is houder van het Oorlogskruis 1940 met 4 palmen.

Graaf Rodolphe de Hemricourt de Grunne is peter van de promotie leerlingen-piloten 95A