Bio_Henri Picard

 

Henri PICARD werd geboren te Etterbeek op 17 april 1916. Na achtereenvolgens gestudeerd te hebben in BOOM, BRUSSEL en MALONNE gaat hij in november 1936 naar de Koninklijke Militaire School, waar hij gehecht wordt aan de 82ste Promotie Infanterie-Cavalerie.

Na het beëindigen van zijn studies wordt hij, als Onderluitenant van de Infanterie, aangeduid voor de Ardeense Jagers. Het vliegen trekt hem echter aan en hij vraagt zijn affectatie voor het Militair Vliegwezen.

 Op 1 december 1938 vervoegt hij de School van het Vliegwezen te EVERE om er de cursus van waarnemer te volgen. Nadien wordt hij aangeduid voor het 1ste Regiment van het Vliegwezen. PICARD zal het nochtans hier niet bij houden: hij wil piloot worden en op 3 januari 1940 wordt hij aangeduid voor de Vliegschool te WEVELGEM - 83ste Promotie. Hij zal er talrijke vlieguren tellen op AVRO 504N en SV 4B.

Op 10 mei 1940 initieert PICARD zich in het besturen van de vervolmakingstweezitter in de School te GOETSENHOVEN. Nochtans worden, even later, de Smaldelen van de Vliegschool overgeplaatst, eerst naar Frankrijk, daarna naar OUJDA in Marokko

Henri PICARD en 59 andere kameraden weigeren de nederlaag te aanvaarden en, op 28 juni 1940, onder leiding van Kapitein CAJOT, verlaten zij OUJDA met bestemming CASABLANCA. Zij schepen eerst in op de "DAVID LIVINGSTONE" om zich naar GIBRALTAR te begeven en vervolgens op de "HARSION" teneinde GROOT-BRITTANNIË te bereiken, waar zij ontschepen op 14 juli 1940.

Drie maanden later wordt hij ingelijfd bij de RAF waar hij zijn training hervat. Eind juli 1941 beëindigd hij zijn operationele scholing op SPITFIRE in de 58 OTU en op 30 augustus gaat hij over naar de Belgian Flight van het 131 Squadron te TERNHILL.

Op 14 november wordt de "Pilot Officer" PICARD aangeduid voor het 350 Squadron en hij neemt deel aan bewakingsopdrachten van konvooien in de Ierse Zee.

Na deze "routine" periode wordt zijn eenheid geïncorporeerd in de 11 Group op het vliegveld van DEBDEN.

Twee maanden later, tijdens een escorteopdracht van BOSTON's die een aanval uitvoeren op HAZEBROUCK, haalt hij, ter hoogte van de Kaap GRIS-NEZ, twee FOCKE-WULF 190 neer. Deze overwinningen worden beloond met het oorlogskruis met twee Palmen dat hem overhandigd wordt tijdens plechtigheden die plaats hebben ter herdenking van de nationale feestdag van België.

Tijdens de operatie "JUBILEE", codenaam voor een raid op DIEPPE op 19 augustus 1942, behaalt het 350 Squadron 7 bevestigde overwinningen. PICARD, in samenwerking met Pilot officer PLAS, haalt een FOCKE-WULF 190 neer.

Even later, op 27 augustus, tijdens een escorteopdracht van bommenwerpers wordt de sectie van PICARD aangevallen door twaalf FOCKE-WULF 190. Een meedogenloos luchtgevecht volgt waarna hij, in de streek van ABBEVILLE als "vermist" gemeld wordt. Wat heeft er zich afgespeeld? Boven het Kanaal werd PICARD, ernstig geraakt tijdens het gevecht en gedwongen zijn Spitfire te verlaten.

Ernstig gewond aan het been, gebruikt hij zijn valscherm, komt in zee terecht en slaagt er met veel moeite in zich in zijn dinghy te redden. Na vijf dagen en vijf nachten, werpt de stroming hem uiteindelijk op de Franse kust. Uitgeput en zwaar toegetakeld, wordt hij krijgsgevangen gemaakt en opgenomen in het hospitaal. Hersteld van zijn kwetsuren wordt hij geïnterneerd in Stalag Luft III te SAGAN.

In dit kamp wordt het gekende project,"De Grote Ontsnapping", op touw gezet, waarbij 76 officieren piloten van de RAF op 22 maart 1944 kunnen ontvluchten. Ongelukkiglijk wordt hij, samen met 61 van zijn kameraden terug aangehouden; 47 piloten waaronder PICARD worden gefusilleerd in de gevangenis van GORLITZ op 25 maart 1944.

Hij was een uitstekend officier piloot, bezeten met een vurige vaderlandsaliefde en viel op door zijn moed, volharding en dapperheid tijdens de gevechten waaraan hij deelnam. Hij was voor zijn Smaldeelkamaraden en tijdens zijn gevangenschap, steeds een voorbeeld van moed en doorzettingsvermogen.

Een promotie van Belgische leerling-piloten in Engeland bij de Belgian Training School en de 92e Promotie AW van de Koninklijke Militaire School kregen reeds de naam van Henri PICARD.

Bovendien heeft het 350 Smaldeel van de 1Jachtwing te BEVEKOM, ter gelegenheid van zijn 10de verjaardag in 1951, zijn nieuwe loods "Kapitein Vlieger PICARD" gedoopt.

Kapitein Vlieger Henri Picard is peter van de promotie leerlingpiloten 86B.