20 Years AELR

Niet zonder fierheid publiceren we dit
nummer 67 voor de twintigste verjaardag van
onze YZW.
Het duurde enkele jaren vooraleer we
regelmatig konden verschijnen. Het blijft
trouwens een (race,, tegen de tijd, bii gebrek
aan artikels!
Alhoewel er nog heel wat te presteren blijft,
moet men toch toegeven dat het in het
Museum bekomen resultaat ons bij de mooiste
verzamelingen van het kontinent plaatst.
Deze verwezenlijking is absoluut het resultaat
niet van een of andere gelsoleerde persoon:
het is vooral het resultaat van een globale
aktie van een geheel van goede wil.
ledereen vermelden is onmogelijk, vooral
wanneer we terugblikken op 20 jaar.
lndien dit nummer vooral de prestaties van de
VZW in het licht plaatst, betekent dit absoluut
niet dat we niet naar de toekomst blikken.
Onze wens is het Museum steeds
aantrekkelijker en didaktischer te maken.
Om dit te verwezenlijken moeten de krachten
gebundeld blijven.